Formalități – ÎNSCRIEREA SRL-ULUI LA ONRC

p_012

Salut!

Procesul de înființare a unei firme, în România, este unul foarte greoi, de aceea, cele mai multe dintre firmele care oferă servicii în domeniu vă vor lua un comision destul de mare pentru a vă rezolva această mică problemă (la urma urmei, ”time is money”, no?).

SRL (Societate cu Răspundere Limitată)

Documentele necesare înființării firmei și care trebuiesc depuse la Biroul Unic sunt după cum urmează:

 • Cerere de înregistrare – formular tip 1
 • Dovada disponibilității firmei și/ a emblemei (dacă ea există)
 • Reproducerea emblemei (dacă aceasta există)
 • Dovada sediului (copie)
 • Declarație pe proprie răspundere – original
 • Actul constitutiv – original
 • Dovezile vărsamintelor/aporturilor subscrise și/sau vărsate
 • Împuternicire specială (original) – dacă solicitarea se intocmeste si se depune de alta persoana decat cele mentionate
 • Declarația de avere – pentru asociații cu raspundere nelimitată și solidară
 • Specimenul de semnatură (original)

Alegerea denumirii

Din acest punct de vedere, este bine ca numele firmei să reflecte domeniul de activitate al acesteia. Se recomandă acest lucru deoarece, în realitate, firma este numele său, iar acesta trebuie înregistrat în Registrul Comerțului și este bine se identifice cu aceasta într-o măsură cât mai mare.

Numele ales trebuie să se diferențieze de celelalte nume înscrise deja la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului), și să fie conform regulilor acestuia (distinct, licit etc.).

Pentru a verifica și rezerva firma este nevoie să completați cererea de disponibilitate și rezervare firmă prezentă aici.

Emblema

În cazul în care firma pe care o înființați are și un logo reprezentativ, acesta trebuie înregistrat de asemenea.

În vederea realizării efective a acestui pas este necesar să completați formularul de verificare și disponibilitate emblemă, conform ONRC disponibil aici.

Notă:

Atât rezervarea firmei cât și a emblemei se face pe un termen de 3 luni, dată după care, dacă firma încă nu s-a înregistrat va fi necesară cererea prelungirii rezervării acesteia.

Declarația pe propria răspundere

Înainde însă de a purcede la verificarea și rezervarea firmei (și) a emblemei acesteia va fi nevoie să faceți o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);

Sediul

Sediul firmei trebuie și el să se afle undeva. Pentru a face dovada existenței acestuia va fi necesar să prezentați un contract de vânzare-cumpărare, de închiriere sau subînchiriere, contract de comodat, de uz uzifruct, certificat de moștenitor, contract de leasing imobiliar etc.

Sediul social

Dacă însă sediul firmei va fi reprezentat de un imobil ce are destinația de locuință, aceasta va fi schimbată în sediu social. În sensul acesta va trebui să obțineți avizul favorabil al asociației de proprietari (în cazul blocurilor de locuințe etc.) sau al proprietarilor locuințelor nvecinate.

Avize și Autorizații

Autoritățile legale din raza voastră teritorială (a sediului vostru) vor trebui să vă elibereze  documentele necesare funcționării firmei voastre comerciale.

Acestea pot fi după cum urmează dar nu se limitează la:

aviz si/sau autorizație pentru prevenirea și stingerea incendiilor (Nimeni nu vreaun nou COLECTIV!)

acord si/sau autorizație de mediu

autorizație de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

După cum observați (probabil), am luat-o un pic pe arătură, asta se întâmplă deoarece mă simt un pic cam obosit de tot ce se întâmplă în România dar, mai ales, în orașul meu Giurgiu.

De aceea, vă îndemn că, dacă este posibil, să nu vă bateți capul cu aceste formalități și să desemnați o persoană avizată, pentru a vă înscrie firma și pentru a realiza toate documentele aferente funcționării optime a acesteia (ex. Un contabil).

Succes!

Etichete: , , , , , Filled Under: Începeți o afacere Posted on: 25 August 2016

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Responsabilitate

Acest Blog este proprietatea thaDomeron Projects SRL şi este utilizat de Alex Popa doar, ca un website Personal. Toate articolele sunt opiniile proprii ale autorului (Alex Popa) iar thaDomeron Projects SRL nu raspunde pentru acestea..

Detalii de Contact

 • thaDomeron Projects SRL
 • Strada Pictor Nicolae Grigorescu
 • Giurgiu, Numar 75
 • Giurgiu - Romania